Interessante sites

Stichting Agora is het onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt voor palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naderend sterven onder ogen moeten zien. Agora werkt aan de ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland door:

  • het uitwisselen van kennis en informatie
  • het bieden van juiste informatie aan professionals in de palliatieve zorg en patiënten, naasten en het algemene publiek
  • te fungeren als ‘marktplaats’ voor de palliatieve zorg
  • het faciliteren van de afstemming op verschillende terreinen, ook op internationaal niveau
  • het ondersteunen van zorgaanbieders en zorgverleners

Een bijzondere vermelding verdienen de verhalen van de longarts Sander de Bosson, die zijn vaak erg inspirerend, ontroerend en wijs.

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 

 

Missie:

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een 'zo goed mogelijke' manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Al deze aspecten komen terug in de missie van VPTZ Nederland: 
Aan een ieder in de laaste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers - daar waar nodig en gewenst - tijd, aandacht en ondersteuning.

 

PalliatieveZorg

 

Een informatieve site over vele onderwerpen in de palliatieve zorg.

 

 

Netwerk Palliatieve Zorg regio 's-Hertogenbosch - Bommelerwaard

 

Informatie over de voorzieningen in onze eigen regio.

Hier is ook informatie te vinden over onze eigen organisatie

 

Doodgewoonbespreekbaar

 

Mensen staan vaak te weinig stil bij hoe ze willen leven wanneer het sterven nabij is. Voor welke keuzes kom je staan? Wat zijn de mogelijkheden om je laatste levensfase in te richten naar jouw wensen? En vooral: hoe maak je dit duidelijk aan je omgeving?

Als mensen meer nadenken over hun laatste levensfase en dit delen met naasten, verloopt het einde van hun leven waarschijnlijk meer zoals ze graag zelf willen. Sterven op je eigen manier helpt nabestaanden ook vaak mee bij de verwerking van de dood van hun dierbaren. 

 

Palliatieve zorg in Brabant

 

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste zorg te vinden voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Deze website kan patiënten, naasten en anderen helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook treft u op deze website informatie aan over de vele mogelijkheden van palliatieve zorg. Want passende zorg is heel persoonlijk en vraagt om maatwerk.

 

Hier vind je ook de Take Care films

 

 

Telefoon contactgroep

Het nummer 06-13101376 is zeven dagen per week direct of per voicemail bereikbaar 

Doneren?

Wilt u ons werk steunen? Uw bijdrage is meer dan welkom
IBAN NL31 INGB 0004884285